هیچ نمادی نمیتواند تا آخر عمر با شما باشد!

هر کدام از ما با نمادهایی که با خود حمل میکنیم به طور ناخود آگاه به زندگی خود معنا وهویت میبخشیم.
نمادهای ما:رنگی که انتخای میکنیم،لغاتی که با آن حرف میزنیم،آنچه در کیف خود داریم و...
هر زمان که آن نمادها جواب نمیده ما متوجه میشویم آن نماد گم شده یا شکسته ویا... این یعنی مرگ یک معنا ونیاز به معنای تازه وقطعا ورود نمادهای تازه،
پس مواظب باشید که هیچ نمادی نمیتواند تا آخر عمر با شما بیاید.

 

/ 1 نظر / 37 بازدید
شیرازی

نماد های زندگی من خیلی دیر تغییر میکنند و من معمولا دربرابر این تغییرات مقاومت می کنم.این نماد ها شاید بعضی هایشان اصلا تغییر نکنند.این نشانه ی خوبی است یابد؟!