موریانه ای که رابطه شما را کم کم می جود!

گاهی عدم بیان فشاری که شما در رابطه تحمل میکنید میتواند مانند موریانه ای عشق را در درون شما نابود کند.
پس گاهی اعتراض وبیان خشم میتواند شفا بخش روابط ما باشد 
حتی اگر کوتاه مدت فضا را تلخ ومشنج کند
سهیل رضایی

/ 1 نظر / 40 بازدید
مریم

شوهر یکی از دوستام مثال جالبی میزد! داشت نصحیتم میکرد و میگفت... تو رابطه گاهی باید زد طرف مقابل رو....!!! (استعاری میگفت!) بهش گفتم ما هر کی رو زدیم نه گذاشت و نه برداشت... کلا رفت!! گفت خوب، درسته که باید زد ولی باید خوش دست زد!! :)) منظورشم این بود که به موقع....!!!