بیداری میانسالی

خانه داریم ، اما حس آرامش هنوز نه !
پول داریم اما همیشه حس فقر مارا می کشد نا امنی که فردا اگر نداشته باشیم چه!
در زندگیمان شاید بزرگترین کارها را برای آرامش کرده باشیم اما بهترینها راهنوز نه !
زندگی را ساخته ایم اما هنوز فرصت نکرده ایم آن را زندگی کنیم!
وقتی خورشید زندگیمان شروع به تابیدن کرده بود تصور نمیکردیم به این زودی غروب نزدیک شود . فرصت تنگ و کوتاه است . تا کی به دنبال آرامش ، حاضریم آرامشمان را فنا کنیم .
خدایا فکر میکنم در حقت ظلم کرده ایم !
خدایا بصیرتمان ده تا معنی الابذکر الله تطمئن القلوب را بفهمیم و آرامش را از دنیا فانی گدایی نکنیم!
حد و اندازه تو را بشناسیم فراموش نکنیم که تو کسی نیستی که مثل ما با مصلحت اندیشی ها قول هایت بلغزد و حرف هایی برای دلخوشی آدم ها بزنی !
خدایا تو وعده کرده ای روزی ما را تضمین می کنی ، خدایا شک روز نداری را شیطان به جانمان انداخته کمکمان کن از دامش در امان باشیم و لحظاتمان را فدای داشتنهایی که آرامشمان را می گیرد مصروف نکنیم.
خدایا اطمینان داریم همه آنانکه در تلاشند برای دستیابی به آرامش، نشان از ناآرامیشان است. میخواهیم ایمانمان را محکمتر کنیم و دست از تلاش برای دستیابی به آرامش بکشیم ! چرا که اطمینان داریم آنروز تنها روزی است که آرامش را تجربه خواهیم کرد.
خدایا همه چیز را به تو واگذار می کنیم و همت را بر خودشناسیمان متمرکز می کنیم و سعی می کنیم دیگر به جای ساختن زندگی ، زندگیمان را زندگی کنم! فرصت تنگ است و مجال ما کوتاه ! می خواهیم نیمه دوم زندگیمان را در پناه تو با آرامش سپری کنیم!

/ 0 نظر / 3 بازدید