تست خودشناسی؛ آزمونی برای کشف نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت(4)

مشکل کار من کجاست؟
برای حل آن از کجا باید شروع کنم؟
این بخش:معصوم منفی؛ آیا جربزه و جسارت شروع یک کار را دارید؟

به هر یک از این 5 سوال بین عدد 0 تا 4 نمره دهید؛ یعنی اگر کاملا مخالفید 0، مخالفید1، نسبت به موضوع بی طرفید 2، موافقید 3 ، و چنانچه کاملا موافقید 4 نمره دهید.
1. من به راحتی به همه آدم های اطرافم اطمینان می کنم و حرف های آن ها را باور می کنم. 
2. بسیاری از اوقات احساس می کنم افراد از من سوء استفاده کرده و من را رها کرده اند. 
3. من بسیاری از اوقات از کارهایی که انجام می دهم پشیمان می شوم و خودم را سرزنش می کنم. 
4. من فکر می کنم خیلی ها جلوی تغییر من را سد کرده اند و من چاره ای جز تسلیم به بسیاری از شرایط را ندارم. 
5. من نمی توانم اسرار درونم را نگه دارم و برای بسیاری از افراد تعریف می کنم. 
برای تحلیل تست به لینک زیر مراجعه کنید:
http://goo.gl/KijJNM

/ 0 نظر / 58 بازدید