روزی نیم ساعت کار کنید!

اگر با روزی نیم ساعت کار زندگی شما تامین بود و اجازه کارکردن بیشتر نداشتید،

زمان باقیمانده را چه می کردید؟

فراموش نکنید روزی نیم ساعت را باید سر کار می رفتید ، پس نمی توانید به سفرهای طولانی بروید و یا تمام نیم ساعتها را جمع کنید و یکروزه آنرا انجام دهید.

/ 0 نظر / 5 بازدید