دوستان خیلی مواظب باشید!

در ارتباطات نوشتاری احتمال فرافکنی(تو همانی که من فکر میکنم) به مراتب از ارتباط رودر رو بیشتر است به همین علت احتمال خطای شناختی بالاتر خواهد بود واگر قبل از ارتباط رودرو تعلقات ووابستگی هایی رخ دهد احتمال سقوط رابطه به منطقه قطع ارتباط ویا پس زدگی رخ خواهد داد.

/ 0 نظر / 39 بازدید