مواظب معنا کردن اتفاقات باشیم تا زندگی از دستمان سر نخورد...

لطفا به راحتی کنترل روانتان را ازدست ندهید.
مثال است که میگویند:
اگر کسی یک میلیارد وجه نقد د اشته باشد وبا یک اشتباه 700 میلیون ان را ازدست بدهد ودیگری با داشتن یک سپرده کم بانکی برنده 300 میلیون پول نقد بشود هر دویک مقدار پول دارند .
اما حال روحی این دو ادم اصلا به هم شباهت ندارد واین معنی کنترل روان بر متن زندگی ماست.
وما در نیمه دوم اکثر دارایی هایمان(نقدینگی،پست وجایگاه،فرزند وهمسر،...) به ناگهان کاهش ارزش میدهند ولی باید حواسمان باشد که مانده های آن هم برای بلوغ و شادی ما کافبست. والبته بستگی به این دارد که ما آماده ایم به جای دنبال کردن قدرت به دنبال اصالت بیشتر باشیم؟

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
شاگرد قدیمی

سلام اینکه فکر انرژیتو. بگیره. و تو فقط. .. غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد از شما دور شدن،بارشدن هم دارد هرکه از چشم نیفتاد محلشان ندهند عبد الوده شدن خوار شدن هم دارد عیب از ماست... چشم بیمار شده، تار شدن هم دارد آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده این همه عقده تلنبار شدن هم دارد از کریمان، فقرا، جود و کرم. میخواهند لطف بسیار، طلبکار شدن هم دارد نکند منتظر... مایی آقا این بدی مانع دیدار شدن هم دارد.

شاگرد قدیمی

سلام اقا. بازم این دل بی قراره دوباره این. چشما شوق بارون داره سلام آقا. باز اومدم دست خالی منم و این دله حالی به حالی کنار خیمه ات میشینم تا میتونم منو هم مثل حر میبخشید میدونم کجا رو دارم. برم بجز این حرم نه دیگه نمی‌ افته هوای عشقت از سرم دلتنگم آقاجون. دلتنگه دلتنگم با پایه ی پیاده زدم به جاده کوله بارم غم کاره عشقه آره این عشقه بی پروا که. گذشتن از سر ،شد سرگذشت ما کاره عشقه. این شور هرساله کار عشقه این دشت پر لاله بی تومیگشتم من منزل به منزل حرم تو اینجاست. اینجا تو این دل سرمو بالا میگیرم تو دنیا تو عزیزم کردی میدونم آقا تو نشونم دادی این راهو میدونم به تو این عشق دلخواهو مدیونم فایل صوتی حامد زمانی استاد بازم. فرار خلوت _ می‌ خونم متن. هاتون رو. و گاه می بارم اما دیگر توان به کلام آمدن ندارم. برای مدتی از پر گویی هام اسوده آید.