می‌دونی چرا مرد نشد؟ چون مادرش نگذاشت!

هر مردى در روند تکامل ابتدا هویت خود را در مادرش جستجو می کند اما برای سالم طی نمودن روند تکامل و مرد شدن حتما باید از مادر فاصله گرفته وهویتش را از طریق رابطه با پدر شناسایی کند.

حال اگر مثلثِ «پدر ـ مادر ـ فرزندِ پسر» جاى خود را به جفت «مادر ـ فرزندِ پسر» بدهد و پدر غایب شود مادر هرگز نمی تواند نقش یک پدر (مرد) را برای پسر ایفا کند و فرزند پسر در هویتى که از مادرش مى گیرد، زندانى و محبوس باقى خواهد ماند. 

ادامه مطلب

 
 
/ 0 نظر / 43 بازدید