انسان پخته کیست؟

فقط انسانهای پخنه میدانند که بدست آوردن عددهای بزرگ مانند:پول ,دوست,لایک ؛کامنت,...)
هیچ مشکلی را ازما حل نمیکنند وفقط عددی تمام میشود وعددی دیگر اغاز!
این مائیم که به طور کامل تمام میشویم.
بخشی از کتاب نوازش روح

نویسنده:سهیل رضایی

/ 1 نظر / 20 بازدید

ماییم بطور کامل تمام میشویم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ینی میمیریم؟؟؟ میپوسیم؟ کرما مارو میخورن؟ هی من میگم تف تو دنیاوسیستمش.هی بگین همه چی عالیه.خاکتوسرهرکی ماروافرید.مسلمون زوریمون کرد.زندگی جهنمی پراز عذاب و مریضی و کوفت و زهرماری بعدشم همش ترس گناه و شب اول قبر و اخرشم دوباره جهنم.تف تو همش.