مشکل من کجاست؟

برای تغییر باید از کجا آغاز کنم؟
برای این تغییر از کدام کتاب و... باید کمک بگیرم؟
در همین پنجشنبه کارگاهی یک روزه از ساعت دو الی 8 عصر برگزار میکنیم ،
شما در طول هفته جاری تستی را خواهید زد که به خوبی میتواند نقشه بسیار جالب وشگفت انگیزی برای درک عملکرد ناخودآگاه شما در اختیارتان قرار دهد.
ودر روز کارگاه شش ساعت به تحلیل وضعیتی که در آن هستید وراههای برون رفت وایجاد پیشرفت در زندگی میپردازم.
وبه تک تک شما کمک خواهد کرد تا مسیر شخصی مناسب خود را پیدا کنید.
برای اطلاعات بیشتر یا به سایت بنیاد فرهنگ زندگی مراجعه بفرمایید ویا با تلفن88524100 تماس بگیرید.

/ 0 نظر / 77 بازدید