زمانی که ما احساس سرخوردگی ویاس میکنیم ودر حال تجربه شکست هستیم...

...
اغلب به این علت است که بدون اینکه متوجه باشیم درداستانی زندگی میکنیم که برای موقعیت کنونی ما دیگر مناسب نیست , یا اینکه در باطن کسی را داریم که با آنچه در ظاهر آن را زندگی میکنیم فاصله معنایی دارد.دراین زمان سر زدن دوباره به امکانات درونی وبیدار کردن توانهای نهفته برای سفر به داستانی تازه میتواند راهگشای امور باشد.
به عنوان مثال:
احتمالا شما همیشه ادم مستقلی بوده اید ودوست داشتید دنیا را کشف کنید ولی هم اکنون بچه دار شده اید,حالا باید بخشی از آرزویتان را فدای مراقبت از فرزندتان بکنید. وشما برای طی کردن این مسیر نیازمند بیداری انرژی درونی هستید که نامش حامیست وکم کم باید از انرژی جنگجو فاصله بگیرید.واین نقل وانتقال نیازمند خرد تغییر است.


مثال دوم:
شما به موفقیت ومسولیت پذیری عادت کرده اید,ولی ناگهان خود را در شرایطی میبینید که قادر به کنترل وتاثیر گذاری روی آن نیستید,یعنی شاید به بیماری سختی دچار شوید,همسرتان شما را میخواهد ترک کند,عزیزی را از دست میدهید که درزندگی شما نقش بنیادی دارد,شرکتتان دچار رکود میشود یا شاید شغلتان را ازدست بدهید,ودر این شرایط شما از طریق مبارزه مستقیم نمیتوانید به مسائل فائق آئیدوحالا هستی به شما به هزار زبان پیام میدهد که لطفا از داستان قبلی خارج شوید وداستان تازه را لمس وفهم کنید یعنی ما نیازمند تغییرییم.


تغییر درزندگی شباهت زیادی به بازی مارپله دارد اگر بتوانیم بفهمیم الان زمان بیداری کدام انرژی درونیست به یک نردبان دست پیدامیکنیم واگر این مهم را نفهمیم مدام ازمارهای مختلف در موقعیتهای متفاوت لطمه میبینیم, تا شاید بیداری براثر درد رخ دهد
اگر احساس میکنید زندگی وروحتان نیازمند نوشدن است پیشنهاد میکنم یا کتاب زندگی برازنده من را بخوانید ویا سی دهای کلاس بیداری قهرمان درون را گوش کنید ویا یک پیشنهاد دوست داشتنی تر اینکه در کلاسی که با همین موضوع (بیداری قهرمانان درون)دوشنبه هفته آینده 25 فروردین برقرار میشود با من وسایر دوستان همراه شوید.
همسفر شما: سهیل رضایی

/ 0 نظر / 72 بازدید