3 دلیل احساس فشار و اضطراب در زندگی شما..

اغلب ما به 3 دلیل زیر مدام حس می کنیم سطح فشار و استرس در زندگی مان به قدری بالاست که زندگی کردن را برایمان دشوار کرده است. بر اساس مدل بیداری قهرمان درون پروفسور یونگ این سه دلیل عبارتند از:

معصوم پایین: وقتی انرژی معصوم در ما پایین است به دلیل عدم اعتماد به افراد و دنیا مدام سعی می کنیم حالت تدافعی خود را حفظ کنیم

یتیم پایین: وقتی انرژی یتیم را به عنوان بخشی از سفر زندگی خود به رسمیت نمی شناسیم، شمشیر به دست به سوی همه آدم ها و موقعیت ها می رویم از ترس این که مبادا یتیم شویم.

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 49 بازدید