بازگشت به مسیر اصلی زندگی تنها راه دعوت آرامش و سکون...

خیلی وقتا از این که دیگران ما را جدی نگرفته ودست می اندازند یا تحقیر می کنند ناراحت میشیم اما اغلب غافل میشیم که این خودمون هستیم که خودمونو جدی نمی گیریم، برای خودمون ارزش قائل نمیشیم و خودمونو تحقیر می کنیم. در حقیقت وقتی از مسیر اصلی زندگی جدا میشیم و بیراهه میریم بجای این که حواسمون به خودمون باشه مدام انرژی و وقتمون صرف افکار و حرفای آدمای دوروبرمون میشه و شاید زمانی به خودمون بیایم که ناقوس رفتن به صدا دراومده باشه! فقط بدون که هیچ وقت برای بیدار شدن، جلوی سقوط به دره رو گرفتن و بازگشت به مسیر اصلی دیر نیست.

کارگاه نقشه راه، مسیر بازگشت به جاده اصلی زندگی را به شما نشان خواهد داد، جمعه 26 اردیبهشت
ثبت نام:
http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=121132

/ 1 نظر / 24 بازدید
یزداندوست

کاملاً موافقم [گل]