مادر شما چه افسوسی در زندگی اش داشت؟

مادر شما چه خطا یا افسوسی در زندگی اش بود که به شما هشدار می داد مواظب باشید مرتکبش نشوید؟

یادگیری زبان
نواختن یک ساز
تحصیلات عالیه
اشتغال به کار برای این که دستتون جلوی مرد دراز نباشه
ازدواج در سن پایین یا بالعکس
لذت و تفریح بجای مشغولیت مداوم
مهاجرت
تحصیل در خارج از کشور
ازدواج با مردی که تفاوت سنی کمی با شما داشته باشه
ازدواج نکردن با مردی از قوم خاص
یا ...
آیا موفق شدید آن خطا را تکرار نکنید؟ نتیجه اش چه بود؟

18 و 19 دی در مورد نقش افسوس های مادر در زندگی دختر به تفصیل صحبت خواهم کرد

/ 1 نظر / 35 بازدید
....

الان داشتم یه فیلمی می دیدم که 3 نفر اومدن یک دخرتی رو بکشن..امام در لحظه اخر که دختر داشت می مرد ناگهان اومد و اونها را گشت!! با خودم میگم در واقع وقتی مرگ روی داد ما چون مرگ رو درک نمیکنیم لذا اون رو بصورتی توجیه می کنیم که خودمون برنده شدهیام... بنابریان وقتی دختری مادرش رو شکست خورده می بیند شاید خودش شکست خورده اما این رو داره به مادرش عطف میده!!!ما در برابر درد فریاد می زنیم اما در برابر مرگ لبخند می زنیم!!یا در برابر دردهای بزرگ احساس خوبی داریم..چون مغز ما اون رو بیورن ریزی میکنه و به طریف مقابل عطف میده...