وقت برخی از کارها تمام می شود و باید بدانی وقت چه کارهایی تمام شده است...
دوره اجازه گرفتن (چه کلامی و چه ذهنی) از دیگران تمام شده و باید بدانی هر جا گیر کردی نباید بروی اجازه بگیری...
اگر دیگران (نه الزاما حضوری و رو در رو) به تو باید اجازه دهند کاری را انجام دهی یا ندهی، در حال به فنا دادن زندگی ات هستی...
اگر هنوز موضوعاتی در زندگی هست که برای رفتن به سمت آن تعلل کرده ای و ترس داری باید بدانی مشکلات جدی در گذشته و کودکی ات حل نشده مانده و اکنون یقه ات را گرفته است باید بدانی چگونه خود را از شر آن راحت کنی ...

در مجموعه " آرامش پس از سی و پنج سالگی" به شما گفته خواهد شد که باید یکبار مهر “باطل شد” را به سبک و شیوه ای که در زندگی در پیش گرفته اید بزنید و زندگی را مجددا با سبک و شیوه ای که روانشناسان تحلیلی برای نیمه دوم عمر تجویز کرده اند آغاز کنید. در این مجموعه شما فرصتی خواهید داشت تا هم خود را باطل کنید، و هم خویشتن تازه ای از درون خودتان متولد سازید که شما را از آشفتگی و نگرانی¬های فراوان که بعد از این سن سراغ ما می آید رها کنید.
مجموعه صوتی آرامش پس از سی و پنج سالگی/شامل 7 سی دی
تحویل تهران و شهرستان رایگان می باشد.
تلفن تماس جهت سفارش: 3-88524100

/ 0 نظر / 55 بازدید