ترس از موفقیت ریشه در آسیب دیدگی عزت نفس دارد!

مام انسانها به شکل کهن الگویی به دنبال قهرمان بودن وقهرمانی کردن میگردند .
.
ودر طول مسیر زندگی نقابها ونقشهای متفاوتی را پرو میکنند تا بتوانند بفهمند کدام تصویر میتواند راهبر مناسبی برای برون امدن استعداد وتولد روح آنها در ابعاد زمان باشد.
در طول این پرو کردنها پیشنهادات واجبارهایی از محیط اطراف هم شروع به نقش افرینی میکند ودر طول زمان زندگی گاهی پیش می اید که برخی از انها انقدر موثر ایفای تحمیل میکنند که شخص به ناخود اگاه جستجوی خود را کنار میگذارد و نقش پیشنهادی را میپذیرد به امید آنکه فشارها به همراه هزینه ها کاهش پیدا کند .چون گاهی در روند زندگی کودکانه به علت نقد شدنهای مداوم ما توسط بزرگسالان ما کم کم باور میکنیم" راهی وجود دارد که بی اشتباه میتوان درست زندگی کرد!"
واین باور خطرناکترین اندیشه برای زیستن بالغانه ومسولانه است.
البته این القاء از ان جهت صورت میگیرد که بزرگترها فکرمیکنند گوهرهای خرد را میشود بی رنج در درون کسی کاشت !آنها با خود فکرمیکنند میشد این اگاهیها را با قیمت خیلی کمتر بدست اورد . اما متاسفانه کمتر بزرگترهایی را میشناسم که بفمندآگاهی بالغانه میوه سفرکردن است وبی سفر باغ بی ثمر خواهد بود.
واین روند رشد روانی حاصلش ان میشود که فرد اکثر دستاوردهای زندگیش را متعلق به خودش نمیداند وانها را محصول شانس ،نابلدی دیگران در شناخت او ،وهدیه بزرگترهایی میداند که هر موقع بخواهند ان را پس خواهند گرفت.
در کارگاه 4 مهر (شخصیت شناسی به روایت پرفسور یونگ)برای شما خواهم گفت این گونه شخصیتها همیشه از پیشرفت بیشتر هراس دارند چون میترسند کم کم به جایی برسند که بقیه جاده را بلد نباشند وآنجا دوباره با احساس بی لیاقتی وبی کفایتی وبی ارزشی پنهان در وجودشان روبرو شوند وچون طاقت درد این روبرویی را ندارند معمولا زندگی خود را دربست به اندیشه وباورهای دیگران میفروشند. تا لااقل بتوانند احساس ناکامی خود را هر ازچند گاهی سر دیگران فریاد بزنند وآنها را مقصر بدانند.
بزرگترین مشخصه انها این است که همیشه قصه ای از غصه ای که دیگران انها را مبتلا کرده اند را دم استین بیان خود دارنددر این باره بیشتر خواهم نوشت.

اگر از این وضعیت خود با خبرید بهترین راه اینست که هرچه زودتر به تغییر لبخند بزنید وسفراغاز کنید.

تلفن تماس:88524100

/ 1 نظر / 22 بازدید
نت نیاز

آیا می خواهید آمار سایت و وبلاگ خود را افزایش دهید آیا می خواهید محصولات خود را در دید کاربران اینترنتی قرار دهید آیا می خواهید شرکت خود را در اینترنت تبلیغ کنید شما می توانید آگهی خود را در سایت تبلیغات اینترنتی نت نیاز بصورت کاملاً رایگان درج کنید و بازدیدتان را افزایش دهید www.netniaz.com درج آگهی ویژه 7 ستاره رایگان