کسانی که از زندگی شان لذت نمی برند...

کم نیستند مردمانی که ...

 
به هزار ویک دلیل نمیتوانند از زندگیشان لذت ببرند 
ومتاسفانه راهی هم جز بهم زدن حال دیگران برای لذت نبردن از زندگی بلد نیستند(تا بلکه به جماعت خود اضافه کنند)
/ 1 نظر / 23 بازدید
دوستدار

[تایید]