شهرت

شاید بهتر باشد بیش از آنکه به اندازه فراوانی مشهور شویم و اطرافیان ما را  کسانی بگیرند که   آوازه شهرتمان مجذوبشان کرده است، یاران قدری بسازیم و در تعالی آنان تلاش اساسی کنیم چون احتمالا  در زمان شهرت کسانی به سمت ما می آیند که بیشتر قصد بودن در کادر عکسها را با شما دارند و شاید به همین علت است که شهیرهای قدرتمند میل عجیبی به غریبی و جدایی دارند، چون به دنبال  کسانی می گردند که روح آن ها را مطالبه کنند، نه تصویر گذشته آن ها را مدام بازخوانی کنند.

/ 0 نظر / 6 بازدید