آینده برای ما کجا ساخته یا ویران می شود؟

خیلی از آدم ها، بویژه زنان، در محیط های اجتماعی و در بستر تاریخ مدام پیام هایی را دریافت کرده اند که بوسیله تصاویر، نمادها و اسطوره ها این گونه برنامه ریزی شده اند که برایشان جهان محدوده ای دارد و آنها در این جهان باید محدودتر بمانند.

و این اسارت تنها زمانی گشوده می شود که ما قفل های ناپیدا بر روان خود را بشناسیم و با کلید شهامت و شجاعت آنها را بگشاییم. 

ارادتمند، سهیل رضایی

برای مشاهده کلیپ اینجا کلیک کنید

/ 1 نظر / 47 بازدید