تست خودشناسی؛ آزمونی برای کشف نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت(2)

مشکل کار من کجاست?
برای حل آن از کجا باید شروع کنم؟
این بخش: یتیم مثبت؛ زندگی من عادت شده یا در حال زندگی کردن هستم؟ به شکست های زندگی به شکل فرصت نگاه می کنم یا بدشانسی؟
یکی از مهمترین موضوعاتی که در کارگاه نقشه راه می آموزیم این است که ما پیامهایی را از دنیا دریافت میکنیم و درونی میکنیم . یکی از این پیامها این است که دنیا قوی است و تو ضعیفی ! کسی در این عالم نیست که این پیام را در جایی از زندگی اش با گوشت و پوست و خونش حس نکرده باشد . 
این پیام موجب می شود ما قافیه زندگی را در برخی مواقع به کل ببازیم .وقتی جاده را گم میکنیم بی هدف و بی مقصد و بی مقصود در زندگی حرکت میکنیم. کم کم به جای زندگی به روزمرگی و مردگی خودمان را عادت می دهیم . وای چه لحظه وحشتناکی است لحظه¬ای که به زندگی عادت می¬کنیم!
با انجام این آزمون شما درک عمیقی از خودتان خواهید یافت . شما در می یابید زندگی در حال ظلم کردن به شماست یا شما در حال ظلم کردن به خودتان هستید !
به هر یک از این 5 سوال بین عدد 0 تا 4 نمره دهید : یعنی اگر کاملا مخالفید 0 مخالفید1 نسبت به موضوع بیطرفید 2 موافقید 3 کاملا موافید 4 نمره دهید.
1- من زمانی که به کمک احتیاج دارم، می توانم به آسانی از افراد طلب کمک کنم.
2- من دوست دارم در مراحل دشوار زندگی یک حامی قوی داشته باشم.
3- من می توانم درد زخم هایم را حس کنم و به دنبال التیام آن ها بگردم.
4- من می توانم با آدم های مورد اعتمادم درد و دل کرده و از آن ها راهنمایی بخواهم.
5- من می توانم نقاط ضعف خود را بپذیرم و برای رشد خود در این زمینه ها کاری انجام دهم.
برای تحلیل تست به لینک زیر مراجعه کنید:
http://goo.gl/kIqBTd

/ 0 نظر / 58 بازدید