یکی از سرکوبگران اعتماد بنفس:تو لیاقتت بیشتر از اینهاست!!!!

این عبارت در برخی مواقع میتواند باعث یک تکان خوردن شدید بشود که منکرش نیستم.
اما تکرار شدن مداوم ان باعث رشد یک منتقد درونی ویرانگر میشود که تمام دستاوردهای زندگی را در دره بی ارزشی پرت میکند وفرد را دچار وسواس در انتخابهای زندگی مینماید.

29 و 30 آبان در کارگاه اعتماد به نفس دراین باره بیشتر سخن خواهم گفت:

http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=300001

/ 1 نظر / 25 بازدید
الف بهرامي

خيلي نكته جالبيه. همين پيام كه از طرف برخي دوستان به من داده مي شد، خيلي روي من اثر گذاشت و من از شوهرم طلاق گرفتم و حالا پشيمانم. فكر مي كنم علت اين كه اين پبام ها روي من اثر گذاشت اين بود كه من به اندازه كافي قوي نبودم.