تست خودشناسی؛ آزمونی برای کشف نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت(1)

مشکل کار من کجاست؟
برای حل آن از کجا باید شروع کنم؟
این بخش: معصوم مثبت؛ زندگی من راه به جایی خواهد برد یا نه؟ آیا دید مثبتی به دنیا و آدمها و فرصت هایی که برایم در زندگی پیش می آیند دارم؟
این آزمون کوتاه کلید درک عمیقی از زندگی شماست . به سوالات با فکر پاسخ ندهید . سریع جواب دهید تا پاسخی که می دهید نشات گرفته از ناخودآگاه تان باشد .
به هر یک از این 5 سوال بین عدد 0 تا 4 نمره دهید : یعنی اگر کاملا مخالفید 0 مخالفید1 نسبت به موضوع بیطرفید2 موافقید 3 کاملا موافید 4 نمره دهید :
1. من احساس می کنم دنیا محل امنی است و احساس امنیت می کنم.
2. من معتقدم مردم از ته دل همدیگر را دوست دارند و قصد آزار یکدیگر را ندارند.
3. من دوستان زیادی دارم که همیشه زمان احتیاج می توانم روی آن ها حساب کنم و آن ها مرا یاری خواهند کرد.
4. من به معجزه در برطرف شدن نیازهایم و تحقق رویاهایم معتقدم.
5. من به راحتی آدم ها را می بخشم و امیدوارم که بار دیگر اشتباه خود را تکرار نمی کنند.
برای تحلیل تست به لینک زیر مراجعه کنید:

http://goo.gl/jX3Cu8

/ 0 نظر / 618 بازدید