تست خودشناسی؛ آزمونی برای کشف نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت(3)

مشکل کار من کجاست؟
برای حل آن از کجا باید شروع کنم؟
این بخش:جنگجو مثبت؛ آیا توان مقابله با سختی ها را دارم یا زود تسلیم تقدیر میشوم؟

جنگجو:
تعریف: انر‍ژی برنده شدن، پیشبرد اهداف خود، قدرت ایجاد تغییر، مبارزه با مشکلات، قاطعیت داشتن، مرزهای خود را نگهداری کردن، روبور شدن با ترسها
نمادها : سوپرمن، مرد عنکبوتی، قهرمانان ورزشی، قهرمانان جنگ، مسابقات رو در رویی

به هر یک از این 5 سوال بین عدد 0 تا 4 نمره دهید؛ یعنی اگر کاملا مخالفید 0، مخالفید1، نسبت به موضوع بی طرفید 2، موافقید 3 ، و چنانچه کاملا موافقید 4 نمره دهید.

1- من به راحتی می توانم از ترس هایم عبور کرده و کاری را که لازم است انجام دهم.
2- من برای دفاع از باورها و آرمان هایم ایستادگی می کنم.
3- من برای رسیدن به اهدافم مقاومت کرده و راهم را ادامه می دهم.
4- من برای رسیدن به اهدافم می توانم یک برنامه زمانی تهیه کنم و به آن عمل کنم.
5- من برای دستیابی به پیروزی به دنبال راه هایی ممکن و کاملاً عملی می گردم.

برای مشاهده تحلیل تست به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://goo.gl/xdaiUs

/ 0 نظر / 97 بازدید