پشت تمام ترسها وناامنیهای ما...

موقعیتهایی پنهان شده که به جای تبدیل به معنا به عقده منفی تبدیل شده وتا زمانی که به معنا تبدیل نشه به زندگی ناامنی واضطراب وارد میکنه وبه محض این که به معنا تبدیل شد منشا اعتماد بنفس وایمان به خودتون وزندگی خواهد شد.
برای توضیح بیشتر مراجعه شود به کتاب مرداب روح (جیمز هولیس)وسی دی عقده ها (با تدریس سهیل رضایی) ویا کارگاه علمی وعملی اعتماد بنفس در روز 29 و30 آبان.


/ 1 نظر / 46 بازدید

خیلی ممنون از معرفی کتاب و سی دی [گل][گل][گل] صفحه های اول مرداب روح رو خونده بودم و اتفاقا مشتاق شدم سفارشش بدم! حالا که متوجه شدم مهارتی که یاد می ده در جهت حل مسیله مه و قراره کمکم کنه بفهمم دقیقا دنبال چی هستم، آرامش گرفتم... چون واقعا خیلی بهش فکر می کنم... من به شخصه ترجیحم اینه که مشکلاتمو به قول شما ببرم پیش یه کتاب مرجع، تا یه کارگاه مهارت یابی «جمعی»... مشاوره خوبی هم که تشخیص ش خوب باشه خصوصا توو شهرای کوچیک کم پیدا می شه... و اتفاقا یه شعر هم درباره ی این مسیله خطاب به شما نوشتم که سر فرصت ان شا الله براتون می فرستم آقای رضایی[گل]