تست خودشناسی؛ آزمونی برای کشف نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت(2)

مشکل کار من کجاست؟
برای حل آن از کجا باید شروع کنم؟

این بخش: یتیم مثبت؛ زندگی من عادت شده یا در حال زندگی کردن هستم؟ به شکست های زندگی به شکل فرصت نگاه می کنم یا بدشانسی؟

یکی از مهمترین موضوعاتی که در کارگاه نقشه راه می آموزیم این است که ما پیامهایی را از دنیا دریافت میکنیم و درونی میکنیم . یکی از این پیامها این است که دنیا قوی است و تو ضعیفی ! کسی در این عالم نیست که این پیام را در جایی از زندگی اش با گوشت و پوست و خونش حس نکرده باشد . 
این پیام موجب می شود ما قافیه زندگی را در برخی مواقع به کل ببازیم .وقتی جاده را گم میکنیم بی هدف و بی مقصد و بی مقصود در زندگی حرکت میکنیم. کم کم به جای زندگی به روزمرگی و مردگی خودمان را عادت می دهیم . وای چه لحظه وحشتناکی است لحظه ای که به زندگی عادت میکنیم!

با انجام این آزمون شما درک عمیقی از خودتان خواهید یافت . شما در می یابید زندگی در حال ظلم کردن به شماست یا شما در حال ظلم کردن به خودتان هستید !
به هر یک از این 5 سوال بین عدد 0 تا 4 نمره دهید : یعنی اگر کاملا مخالفید 0 مخالفید1 نسبت به موضوع بیطرفید 3 موافقید 3 کاملا موافید 4 نمره دهید.
1- من زمانی که به کمک احتیاج دارم، می توانم به آسانی از افراد طلب کمک کنم.
2- من دوست دارم در مراحل دشوار زندگی یک حامی قوی داشته باشم.
3- من می توانم درد زخم هایم را حس کنم و به دنبال التیام آن ها بگردم.
4- من می توانم با آدم های مورد اعتمادم درد و دل کرده و از آن ها راهنمایی بخواهم.
5- من می توانم نقاط ضعف خود را بپذیرم و برای رشد خود در این زمینه ها کاری انجام دهم.

اگر نمره شما بالای عدد 12 شد باید به شما بگوییم:
- شما حقایق منفی زندگی را میبینید و میشناسید و نیاز به پنهان یا انکار کردن آن احساس نمیکنید
- به علت درکی که از علت پیدایش مشکلات پیدا کرده اید کم کم آموخته اید که به گونه ای مسیر زندگی خود را هدایت کنید که به مشکلات کمتری برخورد نمایید.
- به این بلوغ فکری رسیده اید که مشکلات جز جدایی ناپذیر زندگی هستند و بخش عمده آسیبی که ایشان در زندگی میبیند نشات گرفته از خامیها و نا توانائیهای خود در شناخت و واکنش موثر می باشد.
- شما میدانید که الزاما عامل تولید مشکلاتی که برایتان رخ داده نیستید و ممکن است ناپختگی ها و نا مرادیهای محیط و خانواده آنها را ساخته باشد،اما اکنون این شمایید که دارید آسیب میبینید و بهتر است سریعتر راه برون رفت را بسازیدو سرزنش و محاکمه گذشته و دیگران را رها کنید البته شکی نیست که یادآوری آنها هر ازچندگاهی شما را متاثر کند اما متوقف نمیکند.
- به این درک رسیده اید که برای حل بهتر مسائل خودرا باید تغییر دهید و یا اینکه بهتر است محیط آن را تغییر دهید و به محیط مستعدتر و همراه تری برای پیشرفت نقل مکان نمائید .
- شما به شرافت مردم ایمان دارید اما طبیعی میدانید که از هر کس ممکن است در وضعیتهای مختلف برایش لغزشهایی رخ دهد و این لغزشها الزاما به معنی نابودی روابط و شخصیت آدمها نیست علت این پذیرش درک حقیقی است که از لغزشهای احتمالی خود دارید.
- وقتی دچار مشکلی میشوید ،ابتدا شاید دچار فشار روحی و احساس ناتوانی شوید اما کم کم خود را پیدا میکنید و یا از تجارب گذشته خود کمک میگیرید و یا از دوستان کار بلدتر و یا از کتب و آموزشها و کلاسهایی که میتواند راهبر شما باشند ،بهره میبرید اما همیشه این احساس درونی را هم دارید که رفع و حل این مسئله به توانایی و قدرت های شما اضافه می¬کند و باعث رشدهای تازه و بهتری برایتان خواهد شد.

معنی نمراتی که از عدد 12 به پایین حرکت میکنند :
- جهان مکان بی فایده ای به نظر میرسد 
- کسانیکه باید مراقب ما باشند به وظیفه خود عمل نکرده اند
- آدمهای زندگی در دیدگاه شما به دو دسته تقسیم میشوند:
آدمهای ضعیف که قربانی هستند
آدمهای قوی که یا ضعیفها را نادیده میگیرند و یا به آنها آزار میرسانند
- گاهی شما فکر میکنید به شدت تنها هستید و کسی شما را درک نمیکند
- شما به علت زخم هایی که در زندگی خود دیده اید و یا شکستهایی که در رسیدن به اهداف و آرزوهایتان تجربه کرده اید احتمالا در زندگی و در گروههای اجتماعی و دولتی و یا شغلی احساس بی ارزشی دارید و از ابراز خود نگران و مظطرب هستید
- اگر شما در وضعیت منفی این انرژی گیر افتاده باشید بعید نیست بارها به علت ناتوانی از رها شدن ، کم کم فکر خودکشی و یا رفتن به سمت اعتیادهای نابودگر در ذهن شما جا خوش کرده باشد،اما حقیقت این است که شما فقط آدرس خروج از وضعیت را به طور درست در اختیار نداشته اید نه اینکه راهی برای خروج وجود نداشته باشد
- شما احساس قربانی بودن دارید و مدام پیش دیگران غرغر میکنند وفکر میکنید اگر بتوانید دیگران را قانع کنید که شما حق دارید که در زندگی پیشرفتی نکنید و گرفتار بمانید آن وقت دیگر نیاز به تلاش نخواهید داشت و بار مسئولیتتان سبک تر خواهد شد
- پس بعید نیست حوادث تلخ زندگی خود را با آب و تاب اضافه و به گونه ای که دیگران را به شدت متاثر و منقلب کند تعریف نمائید. شما در این وضعیت به شدت علاقه مند هستید که تمام اطرافیان و شرایط و اتفاقات را محاکمه کنید و آنها را دلیل عقب ماندگی و آسیب خود بدانید وبا این مدل فکری از خود مراقبت کنید اما حقیقت این است که با این مدل روبرویی شما مدام فرصتهای خود را از دست میدهید و دچار مشکلات تازه تری میشوید.
- شدیدترین آسیبی که شاید در اثر حوادث زندگی به ذهن شما خورده باشد این است که از خدای خود بریده باشید ویتیم الهی تبدیل شده اید و این میتواند مرحله ای خطرناک برای رشد و بقای شما باشد.فقط یادتان باشد که تنها از خدایی آسیب دیده ایم که خودمان در ذهنمان ساخته بودیم و یا از ذهن و فکر دیگران برداشت کرده بودیم و تنها آن خدا آسیب دیده نه تمامیت وجود پروردگار
- شما متوجه شده اید که به مرور دارید منزوی تر میشوید و حال و حوصله مردم و موقعیت ها را ندارید.

یازده رخداد دیگر نیز وجود دارد که در کارگاه نقشه راه روز پنجشنبه 31اردیبهشت آن را در مورد شما تحلیل خواهیم کرد.کسانی که حس میکنند زندگی برایشان روزمرگی شده احساس می کنند می خواهند تغییری را در زندگی آغاز کنند ولی نمی دانند از کجا ؟کسانی که اراده می کنند ولی نتیجه نمی گیرند؟ کسانی که نیازمند انگیزه و دلیل تازه ای برای ادامه زندگی میگردند و کسانی که ارتباطات خود را با دیگران بهم ریخته یا نابسامان یافته اند به شدت نیازمند نقشه راهی برای یافتن معنایی تازه برای ادامه و سر و سامان دادن به زندگی هستند . 
تلفن تماس جهت رزرو و ثبت نام:
88524100-3

/ 0 نظر / 45 بازدید