تست خودشناسی؛ آزمونی برای کشف نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت(5)

مشکل کار من کجاست؟
برای حل آن از کجا باید شروع کنم؟
این بخش:یتیم منفی؛ چرا زندگی هیچ وقت روی خوشی به من نشان نمی دهد؟

به هر یک از این 5 سوال بین عدد 0 تا 4 نمره دهید؛ یعنی اگر کاملا مخالفید 0، مخالفید1، نسبت به موضوع بی طرفید 2، موافقید 3 ، و چنانچه کاملا موافقید 4 نمره دهید.

1. در کودکی از من غفلت شده و من از این غفلت ها آسیب دیده ام 
2.. در زندگی همیشه درد و رنج وجود دارد و هیچگاه زندگی سر و سامان نمی گیرد
3. من بسیاری از اوقات احساس می کنم کسانی که دوستشان دارم، ترکم کرده و خواهند کرد
4. اعتماد به آدم ها دشوار است چون دیگران به راحتی می توانند پشت آدم را خالی کنند
5. آدم ها مطابق انتظارات من عمل نکرده و سر من را کلاه می گذارند
برای تحلیل تست به لینک زیر مراجعه کنید:
http://goo.gl/0Eeqci


/ 1 نظر / 69 بازدید
شکوفه

سلام درخواست متن کامل تستها