تست جالب شخصیت شناسی؛نمره دیمیتر شما (انرژی حمایت گری و مادری) چند است؟

در این آزمون شما درمی یابید :چه میزان توان عاطفی برای پرورش دیگران و صبوری کردن برای رشد یافتن دیگری را دارید یا این که تا چه میزان ناتوان در پرواندن دیگران هستید .شاید هم متوجه شوید توان پروارندن شما در حدی است که دیگران را فلج و ناتوان بار می آورید و آسیب هایی را هم متوجه خودتان می کنید.

برای پاسخ به تست ذیل اگر پاسخ شما "اصلا" است امتیاز "0"، اگر پاسختان "گاهی" است امتیاز "1" و چنانچه پاسختان "اغلب" است امتیاز "2" دهید. پس از جمع زدن امتیازها می توانید با مراجعه به لینک معرفی شده تحلیل تست خود را نیز ببینید: 
1. آیا خود را فردی از خودگذشته می دانید؟
2. آیا فرزندانتان را به گونه ای پرورش داده اید که در ساده ترین امور خانه و خانه داری به شما وابسته اند؟ 
3. آیا دست و دل باز هستید و آن چه را که دیگران دوست دارند به راحتی به آن ها می دهید؟ 
4. آیا برای خود سرگرمی و تفریح شخصی ندارید؟ 
5. آیا مراقبت از فرزندان خود و دیگران را با رضایت خاطر می پذیرید؟ 
6. آیا به گونه ای کارهای زندگی را پذیرفته اید که همسر و فرزندانتان بی مسئولیت شده اند؟ 
7. آیا به آشپزی برای خود و دیگران به عنوان کاری مهم و دارای ارزش علاقه دارید؟ 
8. آیا از این که در آینده فرزندانتان خانه را ترک کنند، غمگین می شوید؟ 
9. آیا در محیط کار از کلمات محبت آمیز و همدلی به جای امر و نهی به زیر دستان استفاده می کنید؟ 
10. آیا همواره از روی دادن اتفاقی ناگوار برای فرزندان یا نزدیکانتان هراس دارید؟ 
11. آیا از افراد حمایت عاطفی و روحی می کنید و هر کاری از دستتان برآید برایشان انجام می دهید؟ 
12. آیا فکر می کنید صلاح دیگران را شما بهتر می دانید و کارهای آن ها را شما انجام می دهید؟ 
13. آیا به کار کشاورزی و باغبانی علاقه دارید؟ 
14. آیا فکر می کنید بیش از دیگران می دانید و کارهای آن ها را شما انجام می دهید؟
15. آیا از تصویر شیر دادن به بچه لذت می برید؟ 
16. آیا از نه گفتن به نیاز دیگران احساس گناه می کنید؟ 
17. آیا اگر غذای پخته شده توسط شما با لذت صرف شود احساس خوبی می کنید؟ 
18. آیا می پندارید به خودی خود پذیرفته نیستید و همیشه باید خدمتگزار دیگران باشید؟ 
19. آیا همیشه خود را مادری نمونه می دانید که تنها آرزویش عاقبت به خیری فرزندان می باشد؟ 
20. آیا فقط زمانی که دیگران به شما نیاز داشته باشند، احساس ارزشمندی می کنید؟ 

تحلیل:http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=461

/ 2 نظر / 68 بازدید
آذربانو

برای تست انرژی دیمیتر حتمن باید زایمان داشته باشن؟ ما یجور دیگه درموردش فک میکردیم.مثلن من فک میکردم نوه خالم دیمیتر باشه. مجرده ولی اخه واسه همه دوستاش مادری میکنه.یعنی خودشو از بین میبره واسشون. ولی اینجا سوالاش داخل خانواده اس. اوکی. پس این کهن الگوی ما درجا اوت میشود.

دوستدار

امتياز 25 ... اين انرژيم نسبت به قبل بيشتر شده و اين خوشحال كننده است. [لبخند]