۵ رفتار نابودکننده رویاهای ما(+فیلم)

نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت: قسمت یازدهم از سلسله گفتگوهای سهیل رضایی در مورد مهارتهای ثروت آفرینی در برنامه روزآمد شبکه ۵

مشاهده فیلم از سایت بنیاد فرهنگ زندگی

مشاهده فیلم از سایت آپارات

 
 
/ 0 نظر / 40 بازدید