چه می شود که دختران به ارزش های مردانه بیشتر اهمیت می دهند؟

دختر پدر،زنی است که در کودکی معمولا رابطه مثبت نزدیک (یا بسیار پرکشمکش)با پدر خود داشته و در بزرگسالی نیز ارتباط نزدیک خود را با او هم چنان حفظ کرده است.او با پدر خود هم ذات پنداری می کند و او را هم چون بتی می بیند و در نتیجه عمدتا با مردان و ارزش های مردانه هم ذات پنداری می کندو زنان وعقاید و ارزش های زنانه را در مرحله دوم اهمیت می بیند .

دختر پدر بودن در اصل یعنی طرد مادر یا طرد شدن توسط مادر به طوری که مادر ،حلقه ضعیفی در مثلث را بطه می شود.این مثلث اصلی در هیچ کجا به روشنی افسانه «آتنا» ترسیم نشده است
اگر زن جوان قهرمان توسط مادر طرد شود یا مادر خود را طرد کند،پدر را قهرمان می بیند.پدر آزاد خواهد بود که هر وقت و هر طور می خواهد بیاید و برود.او قدرت و مقام دارد.دختر می خواهد مثل پدر باشد،پدر او را دوست داشته باشد ،گاهی حتی خود پدر باشد.او تلاش می کند نه تنها درونی ترین افکار و احساسات پدر را بداندبلکه نوع قدرت و حضوری را که او در دنیا دارد نیز تجربه کند
در نوجوانی رابطه او با پدر ممکن است بیش از حد ذهنی و روشنفکرانه شود.باهم گفتگو ،بحث و تبادل نظر می کنند و در نتیجه ذهن دختر پرورش یافته و جنسیت نوظهور او تحلیل می رود
زن جوان از طریق هم ذات پنداری با مردانگی در واقع با تصویر فرافکنی شده پدر زندگی می کند و مدت ها طول می کشد تا هویت مجزای خود را از پدر کشف کند.بسیاری از زنانی که در این وضعیت به سر می برند در سازگار کردن موفقیت و رابطه عاطفی مشکل دارند و این دو را با هم ناسازگار می بینند.به همین دلیل در حفظ روابط نزدیک و صمیمانه مشکل دارند

رابطه پدر و دختر

/ 2 نظر / 77 بازدید
خشایار

جالب بود قربان

شیرازی

خیییلی جالبه!چون دقیقا خصوصیات منه![خنده]