لطفا توجه کنید.....

آیا ترس حکمران زندگی شماست یا روحتان؟

اگر انرژی ای را اغراق شده زیست کنید در برخی موارد خبره میشوید و در موارد دیگر نابودگر

عبور از ترسها برای برخی ۲هفته برای برخی دیگر ۲ماه برای برخی ۲سال و برای برخی دیگر ۱۰ سال زمان می برد

4 مهر/کارگاه شخصیت شناسی

 

/ 0 نظر / 36 بازدید