ریشه تردیدها و سخت گرفتن ها ...

تلفن رزرو و ثبت نام: 3-88524100

/ 1 نظر / 56 بازدید
شیرازی

به حرفتون ایمان دارم.کاش میتونستم توی کلاستون شرکت کنم! الان تقریبا دوهفته ست دارم درمورد یه موضوع فکرمیکنم وبارها وبارها نظرم و عوض کردم...پدرومادرم به شدت باتصمیمم مخالف اند ومن فکر میکنم اون ها دارن افراطی جنبه های بد این موضوع رو گنده میکنن وفکر میکنن فقط حرف خودشون درسته!اما دیگه نمیخوام ان قدر وابسته باشم,وابسته فکرکنم و تصمیم بگیرم.این تصمیم اون قدرها هم عجیب نیست و اتفاقات احتمالی که اون ها نام میبرن همه جا پیش نمیاد!