مواظب اون بچه باش!

روانی که بین سالهای 0 الی 8 سالگی شکل میگیرد سلطان کودک صفتی خواهد بود که تمام بزرگ سالی ما را اداره خواهد کرد.
در این روان میتوان بدون دلیل قوی ومحکمی بی نهایت باورهای محدود کننده وبی نهایت عوامل ناامن کننده ذخیره کرد که تماما با نیت خیرخواهانه به قصد محافظت از ما جا گذاری شده است.
ما در این روند مدام میاموزیم که از جهان ورخدادها وانتطارات آن کوچکتر وناتوانتریم واز سوی دیگر به شکلی ظزیف به ما منتقل میشود که جهان وهستی روندی مخالف با خواسته ها ورویاهای ما دارد وما نیازمند یک جنگ دائمیم.
وبعد از این آموزشهای وسیع وبلیغ وشکل گیری روانمان؛دیگر نمیتوانیم جهانی به غیر ازآنچه آموخته ایم را ببینیم و باور کنیم .
وجالبه که از بس تجارب معادل وهم سنگ روانمان تکرار میشود ؛ کم کم فکر میکنیم ما چقدر باهوشیم که همه پیش بینی های خودمان وپیشینیمان مدام درست از آب در می آید .
غافل از آنکه ما درحال طراحی جهانمان واتفاقات ان هستیم و هر آنچه به غیر از شکل روانمانان باشد را کاذب ؛میرا واحمقانه میدانیم .
کم کم متوجه میشویم علی رغم هوش زیاد ما حماقتهای زیادی را هم با خودمان حمل میکنیم چون متوجه میشویم مردمان دیگری بدون باورهای ما هم در جهان با نهایت لذت وآرامش زندگی میکنند ولی ما به چیزهای ساده ای گیر کرده ایم ویا مشکلاتی مدام در بستگان وخویشاوندانمان تکرار میشود. ما نیازمند بیداری هستیم ولی متاسفانه به کمک آموزشها وباورهایمان به خوابی سنگین فرو رفته ایم

 

/ 7 نظر / 45 بازدید
نرگس اخلاقي نيا

براي بيدار شدن چه بايد كرد؟

پ.ش.

انسانها هنگامیکه متولد می شوند،موجودات شریف وبزرگی هستنددرجثه ای کوچک وعاری ازهرگونه قدرت.وهر چه بزرگترمی شوند وزورمندترازاصل خود دورمی شوند ودورتر.دراین میان آنچه آنها راهمچنان شریف وبزرگوارانه نگاه می دارد باورهای زیبایی است که ازاصالت انسانی خود نگه داشته اند.این باورها درسنین کودکی مانندنوشته ای برسنگ درجانشان حک می شود، وچه زیباست اگرقلم نوشتن به دست ما داده شد زیبا برجان کودکان حک کنیم باورهایی پرنشاط وپرروح وسرشارازاصالت وانسانیت.گاهی درخاطرات کودکیمان کسانی رامرورمی کنیم که حتی چهره آنها دریادمان نیست، اما عمل وگفتارشان درعمق وجودمان نقش بربسته است.کاش اما هم اینگونه باشیم...

محمدی

منم منتظر بودم اخرش نوشته شده باشه بخشی از کتاب فلان مثلن. مراقب اون بچه باش! اون بچه هه چیز بیخودیه ن؟ما باید اموزشهایی ک دیدیمو زیرورو کنیم باورامونو زیرو کنیم تا بیدار شیم؟ " مردمان دیگری بدون باورهای ما هم در جهان با نهایت لذت وآرامش زندگی میکنند" خب اون مردمان چجوری خونشون از بقیه رنگین تر شده؟ مگه این بچه مال روان همه نبوده؟ ینی این مردمی ک دارن لذت میبرن اونایی هستن ک بیدارشدن؟

محمدی

من دیگه از محل استقرار دائم خودم نمیتونم کامنت بذارم. چرا

الهام

يه وقتايي ام هست كه دوست نداريم بيدار بشيم مثل من حتي تو زندگي هم عاشق اون چند دقيقه اي هستم كه خودمو بخواب ميزنم تا چند دقيقه ديرتر بلند بشم

محمدی

ب همین مسخرگی؟ ب همین سادگی؟ تا هش سالگی هرجور زیر دست پدرمادر تربیت شدیم شدیم؟ دنیامون دیگه همونجوری شکل میگیره؟ حالا اگه کسی اهل اگاهی بود و رف دنبالش ک رف وگرنه همونجوری برنامه ریزی شده تا دم مرگ.چ لوس.واین است زندگی. اصن حرف پدرمادرزد اینجاک من زدم؟ پس کی؟هوم؟ اونای دیگه ک لذت میبرن روانشون ی جور دیگه بارگذاری شده ن لزوما بیدارشدن. هوم؟

محمدی

روانی که بین سالهای 0 الی 8 سالگی شکل میگیرد سلطان کودک صفتی خواهد بود که تمام بزرگ سالی ما را اداره خواهد کرد. اختیار انسانو زیر سوال نمیبره؟هرچند ک از اولشم درکار نبود.