به راستی عشق چیست؟

یونگ می گوید بزرگترین معمای زندگی بشر عشق است

خیلی ها نام مشکلات خود را عشق میگذراند!

هر عشق ورزی دو رو دارد: 
یک روی سکه تخریبگری آن است 
و روی دیگر آن رشد دهندگی
چه بخواهید ،چه نخواهید عشق شما به هر کس واجد هر دو روی این سکه است .

برخی از مباحثی که در این دوره به آن خواهیم پرداخت:
عشق اگر چه کاری برای ما انجام دهد
درست کار کرده است ؟
عشق مهار نشده چه مشکلاتی را برای زندگی شخصی ما و دیگران ایجاد می کند؟ 
چرا وقتی چیزی را بدست می آوریم دیگر عشق قبلی را به آن چیز نداریم ؟ اشکال کجاست ؟
فرق عشق و انرژی جنسی چیست ؟
کاربردهای غلط عشق در اصطلاحات عامه کدامند؟ 
و...

/ 0 نظر / 17 بازدید