وابستگی آسیبی یعنی چی؟


یعنی من در اموری به شدت به دیگری وابسته هستم که اگر او برود ویا نخواهد که انجام بدهد من در دم خاکستر خواهم شد.این اتفاق در روابط افرا زیر سی سال شدت شیوع بیشتری دارد.

.
.
.
.مطالب مربوط به ساعت اول کلاس روابط زن ومرد( چالشها,آسیبها وراه حل ها)16 و17 مرداد
واما توضیح بیشتر:
در روابط ادمها شما میتوانید صحنه ای را ببینید که فرد انتظاری را از طرف مقابل خود دارد که اگر طرف مقابل به هردلیلی از انجام ان خواسته شانه خالی کند شما متوجه میشوید طرف درخواست کننده به علت اینکه خود را عاجز از انجام آن عمل به تنهایی میداند ابتدا کمی اصرار والتماس میکند وکم کم به سمت تنش ودرگیری واستیصال می رود ودر روند هم حس میکند در رابطه به او خیانت شده است چرا که طرف مقابلش حاضر به همراهی ویا انجام عملی خاص نیست واو با خود می اندیشد که اگر او بود حتما این کار را برای طرف مقابلش میکرد همانطور که بارها این کار را کرده است.
بنابراین میتوانیم ببینیم که درخواست کننده بارها به دلخواه یا با فشار وتلخی کارهایی را برای طرف مقابلش انجام داده به امید انکه او نیز بتواند اموری را که درخواست کننده از انجام ان اضطراب وناتوانی دارد را انجام دهد وحالا که او انجام نمیدهد فرد تمام قد یکبار دیگر با کار عقب انداخته خود روبرو میشود واز سوی دیگر احساس میکند تمام سرمایه گذاریش روی دیگری برای پیش برد این امور هم به جای نرسیده است .
پس ما کنار هم هستیم تا محرم هم باشیم نه حمال ارزوها وترسهای هم

/ 2 نظر / 21 بازدید
آذربانو

به به چقد حال کردم با جمله ی اخر

naghme

من هم جمله اخر را دوست داشتم اما در عمل همون وابسته ای هستم که میگید حد تعادل را گم کرده ام چطور در کلاس ها ثبت نام کنمک زمانش چقدر است؟ من شاغل هستم و اصلا امکان مرخصی گرفتن را ندارم