رابطه سایه ای وعقده مثبت ومنفی با پول برقرار کردن

در خانواده وروابط خانوادگی قطعا پول به عنوان یکی از مهمترین تاثیر گذاران بر شکل وروند روابط می باشد.
گاهی پول زیاد خانواده باعث شده برنامه ای حجیم وجدی از قبیل موسیقی ،ورزش،هنرهای متنوع،زبانهای مختلف به گونه ای پرحجم وارد زندگی کودکان شود ومجال هرگونه انتخاب گری وبازبینی زندگی را از انها سلب کند وعلی رغم مفید بودن همه انها یک دلزدگی اسیب زننده برایشان تولید نماید،
این روند در اینده با یک توقف جدی برای انجام هرگونه فعالیت اینچنینی پاسخ داده میشود که باور ان برای والدین بسیار تعجب برانگیز خواهد بود ویا از طرف دیگر با فردی روبرو هستیم که والدین خود را متهم به دیکتاتوری آسیب زننده مینماید چون نگذاشته اند فرد از زندگی خود درک ولذتی داشته باشد . به همین خاطر بعید نیست که او به درک کاملا متفاوتی از ثروت وکاربردهای ان برسد وزندگی کاملا متفاوت وحتی ویرانگر ولاابالی را انتخاب کند.
از سوی دیگر گروه دومی هم هستند که به علت فقدان درامد مالی مناسب در خانواده ومحرومیت از تمام فرصتهای آموزشی ورشدی از درون دچار احساس بی ارزشی وناتوانی میشوند وبا یک احساس عدم لیاقت قد کشیده اندوبعید نیست به ناگهان به پول به عنوان پوششی برای پنهان کردن احساس های منفی خود مبادرت کنند که در این روند انها هم به شدت احساس ناامنی به اینده خواهند داشت وهم هرلحظه ترس ازدست دادن آنها را عصبی و پرخاشگر میکند ومعمولا هم نمیتوانند از پول خود به اندازه کافی لذت ببرند اما نمایشهای زیادی برای دارا وتوانا بودن خود راه می اندازند. این بخش از مباحث تحت عنوان پول ورابطه تمیز یا کثیف ما با آن در روز اول کارگاه که پنج شنبه برگزار میشود ارائه خواهد شد ،تا ابتدا بتوانیم روان خود را درجاده درست قرار دهیم وروز جمعه وثرتمندی سالم در روان سالم را ارائه کنیم.

لینک رزرو و ثبت نام :

http://www.tasmimgiri.com/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=120106

تلفن تماس:

88524100-3

/ 0 نظر / 33 بازدید