چگونه در زندگی کمتر اشتباه کنیم؟

اگر آرکی تایپ یتیم به انداره کافی و سالم در ما رشد یافته باشد ما در زندگی از تکرار اشتباهات اجتناب کرده و راه خو درا پیدا میکنیم.
کهن الگوى یتیم بارها در زندگى شما فعال شده است. شما تنها رها شده اید، خیانت دیده اید و قربانى شده اید که ثمر و نتیجه این ها باعث شده که شما بسیار هوشیار شوید. شما وارد موقعیتى مى شوید و حس قدیم به شما دست مى دهد. بلافاصله تشخیص مى دهید که در معرض کلاه بردارى قرار گرفته اید حالا شما خیلى راحت از آنجا دور مى شوید و از این که وارد بازى شوید اجتناب مى کنید. حتى اگر این کار را هم نکنید حداقل بیش از قبل متوجه الگوهاى قربانى کننده اى مى شوید که حالا دیگر برملا شده اند. آگاهى از این موقعیت به شما فرصت مى دهد که بار دیگر در این دام نیفتید. به جایى مى رسیم که وقتى جهان چالش دیگرى به شما پیشنهاد مى کند مى توانید 
بگویید: «نه»، سر قرار ملاقاتى نمى رویم، شغلى را قبول نمى کنیم و دوستى را رد مى کنیم، به حرکت در جاده ادامه مى دهیم تا درس جدیدى یاد بگیریم. 
حالا سوال اساسی به این شکل است، آیا علاقه مندید اشتباه کمتری در زندگی کنید؟
در کارگاه 8 مرداد بر اساس تستی که از شما گرفته میشود ،شما را به سمت این راه هدایت میکنیم.

/ 3 نظر / 207 بازدید
لاله منطقى

سلام استاد مرسى عالى بود درسى از درسهاى خوب زندگى متشكرم

لاله منطقى

سلام استاد مرسى عالى بود درسى از درسهاى خوب زندگى متشكرم

نجمه

فوقالعاده بود آقای دکتر. من بعد از خوردن زخم عمیق در زندگیم با اینکه شماره معصومم 10 است ولی شماره یتیم 19 رو در تستتون گرفتم. درواقع از جهتی ترجیح میدادم که هرگز اشتباه نکنم تا اینکه بخام از تکرارش حلوگیری کنم.