خوب بودن خود را مشروط به بد بودن دیگران نکنیم!

عموما ما دوست داریم وقتی از کسی جدا میشویم او ویران وحیران شود ،وقتی اینگونه نمیشود ما ویران وحیران میشویم !

چون فکر میکنیم او ادم نامناسبی است پس جهان هستی هم باید با من هم نظر باشد!و اگر او به یک باره پرشی هم در زندگی بکند که دیگر هیچ!ما میمانیم وکلی ورق زدن گذشته واگر کمی بی احتیاطی تحلیلی بکنبم به ته دره بی ارزشی برای سالهای طولانی سقوط خواهیم کرد.
پس بالغانه ان است:
که خوب بودن خود را مشروط به بد بودن دیگران نکنیم

 
 
/ 0 نظر / 50 بازدید