وقتی دعوت به سفر تغییر میشوید اگر آن را رد کنید برایتان گران تمام خواهد شد!!!


.
.
زمانی که که کهن الگو جستجوگر وارد زندگی ما میشود,احساس میکنیم که از بقیه جدا افتاده ایم,حتی اگر حقیقتا هرگز هم تنها نبوده ایم,راههای زیادی برای یافتن تنهایی داریم. یکی این است که حقیقتا تنها زندگی کنیم ووقتمان را باخودمان بگذرانیم.
افراد کمی این مرحله را مدت طولانی تحمل میکنند. راه های دیگر این است که نقابی برای انکار تنهایمان بزنیم واز تمام میهمانی ها استقبال کنیم وبا تمام قوا به جامعه شلوغ خود را بدوزیم وبگوئیم اصلا هم اتفاقی رخ نداده!
راه دیگر این است هرچه احساس میکنیم ومیخواهیم را نادیده بگیریم وآنچه را دیگران درباره ما تصور میکنند را محقق کنیم وبگوئیم هرچه شما بگویی وچون همه خوشحالند پس ما هم خوشحال خواهیم شد!!!
اما وقتی دعوت به سفر شده ایم هیچ راهی جز سفر نداریم واگر بخواهیم سفر را پس بزنیم گام به گام تمام زندگی بر سر ما آوار خواهد شدو کم کم احساس بیگانگی ,بی حوصلگی,خفگی وحالت تهوع در جمع,احساس تنهایی, تمام لحظات ما را تسخیر میکند وما میفهمیم که اسیر شده ایم وبرای رهایی از این اسارت هیچ راهی جز پذیرش سفر وخروج از این وضعیت هیچ راه دیگری نداریم .
خیلی از آدمها سفر را عقب می اندازند چون میخواهند اول منزل بعدی را بدانند بعد گام اول سفر را بردارند واین دانستگی مقدور نیست وبرای شروع سفر آوارگی وتردید وسرگردانی را باید به رسمیت شناخت وسفر را اغاز کرد.
بخشهایی از دوره بیداری قهرمان درون . جلسه 5 منزل جستجوگر ....

آخرین دوره بیداری قهرمانان درونی (زندگی برازنده من)که درس خواهم داد!این دوشنبه ساعت 5 الی 8 آغاز خواهد شد. 
تلفن ثبت نام 88524100

/ 0 نظر / 24 بازدید