ما به جای زندگی کردن حقیقی، پیش نویسهای خود را محقق میکنیم

.
.
به خاطر داشته باشید که ما آسیب شناسی ناراحتی های مربوط به روابط را در چندین دهه قبل ازاکنون ودر رابطه با نحوه ادراک اولیه افراد از "خویشتن" و "غیر" ردیابی می‌کنیم. پیش نویس یا پیش فرض درونی شده چنین روابطی شامل یک متن اصلی درباره این واقعیت یا ذهنیت است که فرد، ضعیف و ناتوان است. بنابراین، مثلاً کودکی که مورد سوء استفاده و اذیت و آزار قرار گرفته است، ممکن است وقتی بزرگ می شود با کسی ازدواج کند که با او سوء رفتار داشته باشد، و متوجه شود که ترک کردن چنین فرد سوءاستفاده گری عملاً غیرممکن است. این‌گونه نیست که چنین فردی عاشق آن فرد سوء استفاده گر باشد، بلکه واقعیت این است که عمق بیچارگی ای که در ذهن فرد برنامه ریزی شده است، عظیم تر از درد ناشی از سوء رفتار است. . همه مددکاران اجتماعی حتماً تأیید می کنند که معمولاً قبل از این‌ که قربانی فرد سوء استفاده گر را ترک کند یا دستور محدود شدن رابطه را بدهد، چندین جلسه و چندین اتفاق ناگوار لازم است. دفعات اول، قربانی سوء رفتار را توجیه خواهد کرد. این توجیه قربانی را از فرد مقابل که با آن ها سوء رفتار دارد حفاظت نمی کند، بلکه ربطی به عظمت پیش نویس های آغازین رابطه کودک با پدر و مادرش دارد؛ بنابراین، قربانیان بی آنکه متوجه باشند، علیه خودشان تبانی می کنند تا نه تنها با فرد سوء استفاده گر بلکه با ذهنیت ناتوانی مربوط به دوران کودکی شان بمانند
بخشی از محتوای کارگاه دو روزه"ازدواج،رنج مقدس" 16 و17 مرداد ماه

/ 1 نظر / 28 بازدید
یکتا

سلام آیا شما CD از صحبت های خودتان در مورد کشف استعداد دارید ؟