پدیده همزمانی و ارتباط آن با رها کردن شغل

به دست آوردن یک شغل می تواند یک همزمانی باشد. همچنین وقتی برای موفقیت در کارمان نیاز به کمک داریم و این کمک به طریقی به دست ما می رسد، اتفاقی معنادار رخ داده است. داستان های تغییر و تحولات شغلی افراد نیز همین گونه هستند؛ هنگامی که افراد نسبت به تغییر شغلشان تردید دارند، اتفاقات معناداری در زندگی شان رخ می دهد که آن ها را تشویق می کند شغلشان را تغییر دهند. چنین اتفاقاتی حتی گاهی اوقات افراد را وادار می کنند که شغلشان را تغییر دهند.

داستانی جالب درباره رویدادهایی که بر اساس همزمانی رخ می دهند و به ما نشان می دهند...

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 57 بازدید