ویژه برنامه برای شروعی متفاوت در سال94

هدفهای مناسب برای شما کدامند؟
هدفهای نامناسب برای شما کدامند؟

شنبه 23 اسفند 94 منتظر شما و دوستانتان هستیم.

لینک جهت رزرو:

http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=225005

/ 1 نظر / 46 بازدید

کجا همدیگر را ببینیم؟؟ رزرو کردم اما آدرس اعلام نکردید .. چند بار هم پرسیدم بی پاسخ ماند.