در صورت تمایل جهت سفارش می توانید در بخش نظرات همین پست نظر خصوصی بفرستید و شماره تماس خود را بگذارید ما با شما جهت ارسال هماهنگ کنیم.

شماره تماس 3-88524100

هزینه پیک رایگان می باشد.