اگر از گفتگو های درونی خود به شدت اذیت می شوید و نمی توانید ذهن خود را خاموش کنید .ما میزبان شما هستیم
دوشنبه
ساعت 17 تا 20
رزرو هم اکنون در سایت:www.tasmimgiri.ir
تلفن تماس:3-88524100