اگر دوستی را میشناسید که در زندگی اش نتوانسته به موفقیت هایی برسد و از این ناحیه در زندگی ضربه خورده او را میهمان کنید و به کلاس های ما بیاورید.

برای این کار می توانید به سایت زیر رفته و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود اسم او را در لیست میمهان ها ما ثبت کنید.

www.tasmimgiri.com

تلفن تماس 88524100 الی 3