این برنامه رایگان خواهد بود ولی بدلیل محدودیت ظرفیت حتما از اینجا رزرو کنید . چون فقط رزرو کنندگان امکان حضور خواهند داشت.