زنان یک‌جور نیستند ،یک جور به مردان،هم‌جنسان ،دوستان ،فرزندان و همکاران خود نگاه نمی‌کنند . تصمیمات مهم زندگی‌شان‌را هم بر اساس یک الگو نمی‌گیرند.

زن مد نظر شما چه جور آدمی است ؟ نقاط قوت و ضعف او چیست ؟ عواملی که به او انگیزه می‌دهند یا او را نسبت به شما و زندگی دلسرد می‌کنند چیستند .

دوره شناخت زنان و قابلیت‌های زنان روزهای آینده آغاز خواهد شد . جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت‌ بنیاد‌فرهنگ زندگی مراجعه کنید و یا با 88524100تماس بگیرید.