یک تجربه بالینی از این چند سال تجربه تدریس مفاهیم روانکاوی یونگ
.
فرزندان مادران ایده آل گرا (در رعایت بهداشت درحد وسواس)دچار کولیت روده ویبوست در کودکی واحتمالا هموروئید در بزرگسالی خواهند شد .
چون با وجود سخت گیری وتذکرات تند وتیز مادر به این جمع بندی میرسند که:
دفع کمتر زندگی بهتر
وفراوان میشنوم که با مراجعه به اطباء حسمانی این مسئله روانی حتی علی رغم جراحی وخوردن داروهای گیاهی وشیمیائی حل نمیشود. وباید رواندرمانی به کمک بیاید.
نتیجه اخلاقی: لطفا... بگذار کمی راحت باشه
.
حالا می فهمم چرا یونگ می گه :اکثر بیماریهای جسمانی ریشه در روان رنجوریها روحی ومعنوی ما دارند.