برای آشنایی دوستانی که تاکنون با فعالیت های بنده وبنیادفرهنگ زندگی آشنا نشده اند این امکان را فراهم کرده ایمتا درجلسه ای با موضوع:

آیا رابطه ای را که انتخاب کرده اید به سرانجام میرسد؟
آیا اگر به سرانجام برسد دوام می اورد؟ا
صلی ترین ریشه ودرمان درگیریهای زناشویی کجاست؟
.
آیا اوج عشقهای گذشته در زندگی متاهلی تکرار خواهد شد؟
چرا در ابتدا ی رابطه همه چیزخارق العاده بود ولی حالا به سرعت همه چیز در حال از دست رفتن است؟
ایا من عاشقم یا آدم به شدت آدم وابسته ای هستم که روابط خود را با انتظارتم مسموم میکنم؟
بخش دوم گلاس:
من آدم پر ایده ای هستم پس چرا در زندگیم رشدی نمیکنم؟
زندگی دارم پر از کارهای نیمه کاره ریشه مشکل وحل آن کجاست؟
همیشه ایده ای داشته ام که خودم آن را جدی نگرفته ام اما دیگران با یک توجه ساده به ان خیلی سریع نتیجه گرفته وموفق شده اند؟علت این عقب ماندگی من از ایده هایم کجاست؟
برای اینکه بتوانم ذهن خلاقتری داشتم باشم چه مسیر روانی ورفتاری را باید طی کنم؟
علاقه مندان به همراه دوستانشان میتوانند جهت رزرو جا با تلفن 88524101تاظهر فردا تماس بگیرند. ظرفیت محدوداست واگر ظرفیت کامل شد برای یک ماه دیگر این فرصت را فراهم میکنیم.