اگرشما هم جزو کسانی هستید که همیشه خواسته اید از زندگی لذت ببرید اما موفق نشده اید،تنها کاری که باید انجام دهیداین است که نگاهتان را به زندگی عوض کنید و کمی بهتر به آن  بنگرید.آن موقع متوجه خواهید شد که لذت بردن اززندگی نه وقت زیادی میخواهد و نه پول زیادی.اما شایدحالا کار برای تان کمی مشکل تر شود چرا که در عوض کردن نگاه تان دچار مشکل شده ایدکه البته آن هم کار چندان سختی نیست و راهکارهای خودش را دارد .خوشبختانه امروزه در حوزه روانشناسی ،پیشرفت های زیادی در جامعه ما به وجود آمده و میتوان برای حل آنچه که برای مان غیرممکن است ازکمک خبرگان روانشناس بهره بگیریم.

"سیدسهیل رضایی"مدیر بنیادفرهنگ زندگی (مرکز مطالعات وآموزش علوم پیشرفته انسانی )یکی از معروفترین چهره های سرشناس کشورمان دراین حوزه است.برگزاری کلاسهای مختلف والبته پربار در زمینه خودتحلیلگری وچاپ کتابهای متنوع ومتعدد دراین زمینه از سوی ایشان ،نشان دهنده نبوغ خاص واهمیت دادن ایشان به مسئله خودتحلیلگری است که بحثی نو وتازه درکشورماست.همراه ما باشید وپای صحبت های ایشان بنشینید.

شما سال هاست که در زمینه خودتحلیل گری فعالیت میکنید.درطول سالهای قبل موجی از روانشناسی مثبت اندیشی و قانون جذب در کشور ما هم رواج پیدا کرد که اتفاقا با استقبال نیز مواجه شد اما بحث خودتحلیل گری مبحث تازه ای است که در مقابل دیگر مباحث روانشناسی تا بحال چندان به آن پرداخته نشده است.

-هر پدیده ای که بوجودمی آید یک دوره ابتدایی وسپس یک دوره بلوغ را پشت سرمیگذارد.من فکر میکنم روانشناسی مثبت اندیشی که شما درباره آن حرف زدیدالان وارد مرحله بلوغ شده است و زمانی که به این بلوغ میرسد سعی میکند سلایق مختلف را تامین کند و به نوعی تفکیک و شاخه بندی می شود اما درباره تفاوت روانشناسی مثبت و خودتحلیل گری باید بگویم روانشناسی قبلی از بیماری می آید.یعنی مطالعه یکسری بیماری روانی باعث پدید آمدن آن شد اما خودتحلیلی چنین شرایطی را ندارد و نوعی آگاهی انسان از خودش است.

انتقادی که معمولا درباره روانشناسی مثبت یا حتی همین خودتحلیلگری می شنوم این است که این قبیل روان شناسان معمولا بسیار جذاب وزیبا سخنرانی می کنند ولی مباحث شان چندان جنبه کاربردی ندارد.

-خیلی وقت ها به دنبال راهکارهای سریع العمل می گردیم و حاضر نیستیم بپذیریم مسئله ای که 20سال با آن بزرگ شدیم زمان می برد تا ریشه های آن کشف و راه حل های مناسب آن ساخته شود بنابراین سریع به دام روش های وعده دهنده ای می افتیم که اعتمادبه نفس را در 10دقیقه،مسائل زناشویی را در 5دقیقه و ارتباط با خدارا در یک دقیقه حل میکندولی نمیدانیم که این حل المسائل ها ،مسائل بزرگتری برای آینده ما درست می کند پس پیشنهاد می کنیم با صبوری همراه خود تحلیلگری عمقی باشیم تا پاسخ های ریشه ای برای حل مسائل خود پیدا کنیم.