پاسخ به سوالاتی که در این پست و پست های آتی مطرح می کنم، تا حد زیادی شما را به درونی ترین و عمیق ترین علل و ماهیت روابط تان برمی گرداند. پس پیشنهاد می کنم با پاسخ به آن ها ، تحلیل بهتری از روابط خودتان داشته باشید.

  1. تا حالا شاهد درگیری زناشویی بوده اید؟
  2. در آن زمان چه احساساتی را تجربه کرده اید؟
  3. برای قضاوت از چه منطق و احساسی بهره گرفته اید؟
  4. عموماً علت مشاجرات و به هم ریختن زندگی ها را چه چیز ارزیابی می کنید؟
  5. معمولاً زن ها مقصرند یا مردها؟
  6. عموماً راه حل شما چیست؟